Monday, July 31, 2006

LA TOÀN VINH in New York City


Mai 16-2006 - I left the symphony at Đăng Thái Son’s place, where Ng -Hoàng Linh, a young classical musician was introduced. According to DTS, a first Viêtnamese winner of the CHOPIN international piano competition in the 80’s, a genuine symphony about classical music should be played only in a closed hall, where the audience would fully enjoy the vibration of the music. We should not amplify classical music through amplifiers as it was created by original sound. Yet our reception would be affected should it was in an open hall. 11pm, I prepared to heading to NY as promised to Madison Morrison, a fellow to whom I exchanged correspondence through the Mail Art Networking.

Mai 17-2006 / I was here in NY at 7:25am on the 42 & 8, an area of Times Square that attracted a significant concentration of visitors, where one can feel a lively ambiance day or night.
As noticed in my last trips, tourists from everywhere came to NY in spring to fill up its space. The building façade with giant publicity made by virtual page reflected a rapid change of a city during the last few years. I came back to Soho with its numerous galleries. Then back to the 42nd, where was the Manhattan Broadway hotel for my stay with its economic rate of 100 $ per night.

I contacted Morisson, currently in Queens, by email and by phone. Then my next stop was Metropolitan Museum on the 81, next to Central Park. The museum looks like a giant lung of NY. Times Square fascinated everybody by its vitality, mostly at night. Each moment, each fraction of time inspired one to a non stop festival…Next I dropped by the Internet café on 234, 42nd west. It was an impressive location with its 800 computers. I gave an appointment with Morrison by 10am at the museum.

We both visited the exhibit which would last until June 6, and which theme was about Manet/Velasquez: The French Taste for Spanish Painting. It was about the European cultural relationship between Manet and Velasquez. “This may be the best exhibition of the decade”, Morrison commented.

When the visit was over, joined by a friend from India, we left the museum. We cross the central park while Morison kept sharing his experiences and analyzing the post cards.
Our discussion kept going on near by one market fair.

I had to say good bye to catch my 5:30pm bus to heading back to Montreal. On the way to the metro number 86, Arvind, a young artist coming from India, kept company with me. As I had a few times left on the 42 nd, in an attractive area of Times Square, I gave myself a treat of having my portrait done by a sidewalk Chinese artist.

I was now on the bus that made its stop at Albany, Plattsburg…

Back to Montreal at 3am.

Good bye NY, good by all the memorable souvenirs of one’s human life.

Tuesday, July 25, 2006

SOPHIE TRAN

SOPHIE TRAN By LA TOAN VINH
Montreal July 22-2006

Monday, July 24, 2006

LA TOÀN VINH In New York 2003

Nhật ký ở new York

16-5-03
Sau khi nghe buổi hòa nhạc của một nghệ sỹ trẻ về âm nhạc cổ điển Tây Phương Nguyễn Hoàng Linh,tôi rời khỏi nhà của danh cầm Ðặng Thái Sơn,( người đã vinh dự đoạt giải nhất quốc tế về CHOPIN trong những năm 1980) theo lời giới thiệu của Ðặng Thái sơn , khi vị này cho rằng đúng nghỉa của một buổi hòa nhạc cổ điển Tây phương là trình diễn trong một salon, chính trong không gian này dòng nhạc mới chuyên chở đến khán gỉa một cách trọn vẹn ,vì nhạc cổ điển làm nên bằng âm thanh nguyên thuỷ nên không thể dùng Micro khuếch đại ,bởi thế trong những sân khấu lớn ,sẻ làm giới hạn đến sự cảm thụ của người nghe….
Ðã 11 giờ tối để thuận đường đến New York như lời hẹn cùng một người trong Mail-Art Networking, đó là Madison Morrison,như qua biết bao lần chúng tôi trao ðổi qua thư tín,thư điện v.v

17-05-03

Tôi đến New York lúc 7.25 am trên con đuờng thứ 42 & 8 ,thuộc khu vực Times Square,một nơi tập trung nhiều khách vãng lai, qua những lần tôi đến,mùa xuân NY thu hút thật nhiều người,những du khách đến từ mọi nơi,khu Time Square thật náo nhiệt trên một địa bàn của Manhattan,không khí sinh hoạt đông đúc cả ngày lẫn đêm,mỗi lần đến nơi này ,tôi lại có cảm giác thay đổi nhanh chóng nhất là bộ mặt của thành phố,chỉ trong một vài năm,cả khu phố này đều update với những tòa nhà quảng cáo khổng lồ bằng Virtual page, Tôi ghé về SOHO nơi có nhiều galleries ,Trở lại đường số 42, khách sạn tôi ở bên canh bến xe với gía khiêm nhường 100 đô la cho một đêm,Khách sạn Manhattan Broadway Hotel trên đường số 38…
Liền sau đó tôi liên lạc qua Email, điện thoại với Morrison, đang ở Queens, để tiếp đó tôi viếng viên bảo tàng Metropolitain Museum tọa lạc trên đường số 81 bên cạnh central park nó như cái lá phổi khổng lồ của New York…Times Square náo nhiệt hơn về đêm tất cả trong từng giây phút đều như ngày hội, đến địa chỉ số 234 đường số 42 west trong một quán café internet khổng lồ với sức chứa cả 800 cái màn ảnh vi tính…
Hẹn với Morrison ngày mai 10 giờ sáng ở Viện bảo tàng.

18-05-03

Cùng với Morrison vào xem triển lãm mỹ thuật với tiêu đề Manet/Velazquez:the French Taste for Spainsh Painting sẻ kéo dài đến 8 tháng 6 cuộc triển làm này nói lên những tương quan văn hóa Châu âu giửa Manet và Velazquez,Madison cho là" This may be the best exhibition of the decade"
Sau đó chúng tôi rời khỏi viện bảo tàng cùng với một người bạn khác đến từ Ấn Ðộ,Băng ngang Central Park vừa đi madison mang những postcard ra phân tích cùng với những kinh nghiệm của ông ấy…đến một nơi hội chợ vãng chuyện,Sau đó tôi từ gỉa để trở về Montréal,cho kip chuyến vào 5.30 pm…cùng đi với tôi đến métro số 86 có Arvind một bạn trẻ đến từ Ấn Ðộ,tranh thủ thời gian còn lại trên đường 42 ,tôi ngồi cho một họa sỹ người Hoa lục vẽ chân dung trên vỉa hè một thu hút của Times Square….trên chuyến xe lòng vòng các trạm như Albany,Plat…Tôi đến Montréal lúc 3 giờ sáng và đã qua những chuyến viễn hành thú vị trong màn đêm của nhân loạI,New York Hẹn gặp lại….

La toàn Vinh
New york 17-18/05/03